Органи управління

Виконавчий орган (Правління) 

Голова Правління  Курський Андрiй Сергiйович

Член Правління     Шпілюк Людмила Михайлівна

Член Правління     Антонюк Віктор Антонович

 

 


Ревізійна комісія

Голова Ревізійної комісії  Дядюшкіна Олександра Дмитрівна

Член Ревізійної комісії     Глущенко Олександра Володимирівна

Член Ревізійної комісії     Щуревський Олег Віталійович

 

 


Наглядова рада

Голова Наглядової ради  Примак Костянтин Вікторович

Член Наглядової ради      Константинов Сергій Іванович